ORDINA BLOGT

Slimmer dan stress

Volgens een recent artikel in HR.square gaan Belgische werknemers massaal gebukt onder werkstress. Een ziekte van deze tijd?

  • Caroline Vandewal
  • 13 december 2013

Een studie van trendonderzoekbureau Trendhuis en het Europees Sociaal Fonds-Agentschap Vlaanderen (ESF) toont aan dat de grootste stressfactoren van de Belgen zijn: een teveel aan werk (58%), de combinatie van werk en gezin (43%), een gebrek aan waardering (39%), slecht management (34%) en onvoldoende carrièrekansen (31%). Ook het groeiende mobiliteitsprobleem zorgt voor stress.

Stress... Iedereen heeft er wel eens last van. Teveel stress brengt je uit evenwicht en stelt je weerstand op de proef. Enige mate van stress kan echter positieve resultaten hebben en je prikkelen om je verder te ontwikkelen. Op zoek naar de juiste dosering dus.

De Ordina Academy organiseert in dit kader een workshop: slimmer dan stress. In deze workshop gaan we op zoek naar de oorzaken van jouw stress. We leren je hoe je op een positieve manier kan omgaan met stressfactoren en hoe je een evenwicht kan creëren tussen werk en privé.

Begin deze week las ik ook nog een leuk verhaal over stress en een glas water.

Een coach wandelde vooraan in de aula terwijl ze les gaf over stress management aan haar publiek. Terwijl ze een glas toonde gevuld met water, verwachtte iedereen dat ze de "half vol of half leeg" vraag zou stellen. In de plaats daarvan vroeg ze met de glimlach op het gezicht: Hoe zwaar is dit glas water? De antwoorden uit het publiek varieerden tussen de 250 gram en de 500 gram.

De coach antwoordde: Het absolute gewicht heeft geen belang. Alles hangt er van af hoe lang ik het vast hou. Als ik het voor een minuutje vast hou, dan is er geen probleem. Als ik het voor een uur vast hou, dan krijg ik pijn in mijn arm. Als ik het voor een dag vast hou, dan wordt m'n arm gevoelloos en verlamd. In elk van die gevallen, verandert het gewicht van het glas niet, maar hoe langer ik het vast hou, hoe zwaarder het glas wordt.

De stress en zorgen in ons leven zijn precies zoals dat glas water. Als je er eventjes over denkt, dan is er geen probleem. Als je er langer over denkt, dan begint het pijn te doen. En als je er de hele dag over denkt, dan voel je je verlamd - onbekwaam om ook maar iets te doen.

Onthou dus om het glas neer te zetten en neem ook geen glazen water van anderen aan...

Links:
http://www.hrsquare.be/nieuws/10079/medewerker-schreeuwt-om-waardering
http://www.veranderjeleven.be/1/post/2013/12/stress-bij-een-glas-water.html

Over de auteur:

Caroline Vandewal

Caroline is een van de drijvende krachten achter Ordina’s HR-beleid. Ze begeleidt de toepassing van HR-processen en ondersteunt collega’s in hun ontwikkeling. Integriteit en een positieve sfeer komen bij haar op de eerste plaats.